محیط زاپک داکس آگار-محیط سابرو دکستروز آگار-محیط سابرو دکستروز برات-محیط سابرو دکستروز براث
محیط سالین تریپتون واتر-محیط ستریماید آگار-محیط ستریماید آگار شیردار-محیط سرئوس سلکتیو آگار-محیط سلنیت f لیو-محیط سلنیت انریچمنت براث-محیط سلنیت سیستین برات-محیط سودوموناس آگار-محیط سوربیتول مکانکی آگار-محیط سولفیت آیرون آگار-محیط سولفیت سیلیکون سرین آگار بدون زرده-محیط سولفیت سیکلو

هدف وبگاهی که در مقابل شماست معرفی زمینه ها و فعالیت های این گروه تجاری در زمینه واردات و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، تجهیزات آزمایشگاهی و محیط کشت های آزمایشگاهی است که امیدواریم گامی هر چند کوتاه جهت برآوردن نیازهای شما مصرف کنندگان عزیز برداریم. زمینه های مرقوم در ذیل تمامی به صورت عرضه مستقیم از طریق حجم بالای موجودی کالا در اختیار علوم آزمایشگاهی ، اساتید ، دانشجویان و صنایع مختلف قرار میگیرد.

فروش موادشیمیایی آزمایشگاهی از شرکت های تولید کننده هندی و چینی

فروش محیط کشت میکروبیولوژی و سلولی مرک -سیگما-زیگما -آلدریچ -فلوکا

فروش محیط کشت کیولب Qlab کانادا Qlab  در اندازه های 100 و 500 گرمی با واردات از نماینده کیولب

فروش اکسین (اوکسین)رشد و کنترل گیاهان کشاورزی

فروش جبرلین(جیبرلین)آزمایشگاهی

فروش مواد شیمیایی آلفا ایسرalfaaesar با واردات مستقیم از نماینده آلفاایسر اروپایی

فروش ویتامین های آزمایشگاهی در حجم ها و از برند های گوناگون

فروش آنزیم های آزمایشگاهی بسیار متنوع با درجه خلوص بالا از کمپانی های معتبر

فروش مواد شیمیایی مرک merck با واردات مستقیم از طریق نمایندگی مرک- نماینده مرک اروپایی و آسیایی

فروش سیتوکین های آزمایشگاهی در حجم های مختلف و از برند های گوناگون

فروش مواد شیمیایی سیگما آلدریچ(زیگما)sigma-aldrich با واردات مستقیم و از طریق نمایندگی سیگما -نماینده سیگما اروپایی و آسیایی

فروش کاغذ صافیر واتمن در مش ها و اندازه های مختلف

فروش تجهیزات آزمایشگاهی از برندهای ایزولب isolab -شات- زیماکس

لازم به ذکر است هر گونه سوال ، استعلام قیمت و موجودی کالا را می توانید از طریق مراجعه به سایت رسمی این گروه تجاری و یا از طریق تماس با واحد فروش مطرح فرمایید.

اگ یولک بدون تلوریت-اگ یولک تلوریت دار-بازدارنده تریپسین-باسیلوس سرئوس سلکتیو ساپلیمنت-برای یک لیترRPMI-قرص رینگر-قرص رینگر مرک 100قرصی-محیط   EMB-محیط AB بیومارک- محیط APT آگار-محیط BAT آگار-محیط BG آگار-محیط BGB-محیط BHIبراث-محیط BPLA-محیط BPLS
محیط BPW-محیط CMM-محیط DG18-محیط DICM-محیط DMEM-محیط DNASE آگار-محیط DRBC-محیط DRCB-محیط DRCM-محیط DTB-محیط Ecبراث-محیط EE براث-محیط EMB-محیط EMBآگار-محیط EMD-محیط Hugh&liefson-محیط Kf آگار-محیط KF کیولب-محیط KIA-محیط LB
محیط LB براث-محیط LBA-محیط LIA-محیط LSB-محیط LVA-محیط M17 آگار-محیط MR-محیط RS آگار-محیط MRS براث-محیط MRSآگار-محیط MRVP-محیط MS-محیط MSRV-محیط MYP -آگار(مانیتول اگ یولک پلی میکسین آگار بیس)-محیط OX BILE-محیط PBS-محیط PE2-محیط PSE-محیط R2 آگار-محیط RCA-محیط RVS-محیط RVS براث-محیط SF براث-محیط Sheep Blood Agar-محیط SIM-محیط SPS آگار-محیط SSآگار-محیط TA-محیط TCBS-محیط TPGY-محیط TSC آگار-محیط TSI
محیط TTN-محیط vp-محیط VRB آگار-محیط VRBA-محیط VRBD-محیط XLD-محیط YGC آگار-محیط آزاید دکستروز براث-محیط آسپارژین براث-محیط آگار باکتریولوژیکال-محیط آنتی بیوتیک آگار-محیط آکارآگار-محیط آکیومیدیا-محیط استارچ آگار-محیط استرپتوکوکوس سلکتیو آگار بیس-محیط استرپتوکوکوس فوکالیس مدیوم(SF)-محیط اسلانتز اند بارتلی آگار-محیط اسکایرو آگار-محیط اسکیم میلک-محیط اسید براث-محیط ال لایزین دکربوکسیلاسون-محیط ام17 آگار-محیط اندو آگار-محیط او ان پی جی براث-محیط اورنج سرم آگار-محیط اوره آگار-محیط اوره براث-محیط اوره براث بیس-محیط ای سی براث-محیط ایندول نیترات مدیوم-محیط باسیلوس سرئوس آگار-محیط باکتوتریپتون-محیط بایل اسکولین آگار-محیط برد پارکر آگار-محیط بردسید آگار-محیط برلیان گرین آگار-محیط برلیان گرین آگار هیسپانلب-محیط برلیان گرین براث-محیط برلیانت گرین  بایل براث(بریلا براث)BGB-محیط برلیانت هارت اینفیوژن آگار-محیط برموکرزول پورپول آزاید براث-محیط بروسلا آگار-محیط بروسلا برات-محیط بریان هارت اینفوژن آگار-محیط بریلیانت گرین آگار-محیط بریلیانت گرین برات-محیط برین هارت آگار-محیط برین هارت اینفیوژن براث-محیط بلاد آگار-محیط بیسموت سولفیت آگار-محیط بیف اکسترکت آگار-محیط پپتون-محیط پپتون آگار-محیط پپتون گوشت-محیط پپتون واتر-محیط پپتون یونیورسال-محیط پتیتو دکستروز آگار-محیط پتیتو دکستروز براث-محیط پلاسمای خرگوش-محیط پلیت کانت آگار
محیط پلیت کانت اسکیم میلک آگار-محیط پی ای تو-محیط تایوگلایکولات-محیط تایوگلایکولات براث-محیط تایوگلیکولات آگار Q-محیط تترا تیونات براث-محیط تترا تیونات نود بیوسین-محیط تترا تیونات کریستال ویولت-محیط تتراتیو سیانات-محیط تتراتیونات براتمحیط ترجیتول -7 آگار-محیط ترمو اسید دورانس-محیط تریبتون واتر
محیط تریپتوز برات-محیط تریپتوز سولفیت سیکلو سرین آگار-محیط تریپتوفان براث-محیط تریپتون-محیط تریپتون بایل آگار-محیط تریپتون تریپتوفان-محیط تریپتون سوی آگار-محیط تریپتون سوی برات-محیط تریپتون شویگر آیرون آگار-محیط تریپتون واتر-محیط تریپتیک سوی براث بدون نمک-محیط توتال کانت-محیط تی اس آی-محیط جیولیتی کانتونی براث-محیط خون گوسفندی-محیط دکستروز-محیط دکستروز آزاید براث-محیط دکستروز آگار-محیط دکستروز براث-محیط دکستروز تریپتون آگار (حاوی برموکرزول پورپول)-محیط دکستروز تریپتون براث-محیط دی ام ای ام برای یک لیتر-محیط دی سیکلو سرین-محیط دی کلران گلسیرول مدیوم(DG18)-محیط دیکربوکسیلاسیون-محیط راپاپورت واسیلیداس براث-محیط رین فورس کلوستریدیال آگار
محیط زاپک داکس آگار-محیط سابرو دکستروز آگار-محیط سابرو دکستروز برات-محیط سابرو دکستروز براث
محیط سالین تریپتون واتر-محیط ستریماید آگار-محیط ستریماید آگار شیردار-محیط سرئوس سلکتیو آگار-محیط سلنیت f لیو-محیط سلنیت انریچمنت براث-محیط سلنیت سیستین برات-محیط سودوموناس آگار-محیط سوربیتول مکانکی آگار-محیط سولفیت آیرون آگار-محیط سولفیت سیلیکون سرین آگار بدون زرده-محیط سولفیت سیکلو سرین آگار-محیط سوی بین کازئین دایجست آگار-محیط سیستئین تریپتوکاز آگار-محیط سیمون سیترات آگار-محیط سیمون سیترات برات-محیط فلوئید کازئین دایجست لیستین پلی سوربات بیس-محیط فلوید تایوگلایکولات مدیوم-محیط فلوید سوین کازئین دایجست مدیوم-محیط فنل رد-محیط فنل رد آگار-محیط فنل رد آگار بیس-محیط فنل رد برلیانت گرین آکار-محیط گلوکز آزاید براث-محیط گلوکز آگار-محیط گلوکز فسفات براث-محیط گلیسرول آگار-محیط لاکتوز TTC آگار هیسپانلب-محیط لاکتوز براث-محیط لاکتوز تی تی سی آگار-محیط لاکتوز سولفیت براث-محیط لاکتوزبرات-محیط لایزین آیرون آگار-محیط لایزین دکربوکسیلاز آگار-محیط لایزین دکربوکسیلاز براث-محیط لوریل سولفات برات-محیط لوریل سولفات تریپتوبرات-محیط لیتموس میلک-محیط لیور اینفیوژن برات-محیط لیور ویال آگار-محیط مالاشیت گرین برات-محیط مالت آگار-محیط مالت اکسترکت--محیط مالت اکسترکت آگار-محیط مالت اکسترکت براث-محیط مالونات برات-محیط مانیتول سالت آگار-محیط ماکوزیل آگار-محیط مایکوبیوتیک آگار هیسپانلب-محیط ممبران انتروکوکوس آگار-محیط موسل براث-محیط مولر هینتون آگار
محیط مولر هینتون براث-محیط مکانکی آگار-محیط مکانکی براث-محیط مکانکی سوربیتول آگار-محیط میلک آگار-محیط نوترینت آگار-محیط نوترینت آگار لیو-محیط نوترینت براث-محیط هکتون اینتریک-محیط واتر آگار-محیط ورت آگار-محیط ورت براث-محیط وگل جانسون آگار-محیط کازئین دایجست سوی لیستین پلی سوربات 20-محیط کازو آگار-محیط کازو برات-محیط کازیتون-محیط کروم آگار E.colLi-محیط کروم آگار ECC-محیط کروم آگار O157-محیط کروم آگار اورینتیشن-محیط کروم آگار سالمونلا-محیط کروم آگار سودوموناس-محیط کروم آگار ویبریو-محیط کروم آگار کاندیدا-محیط کروم میل آگار-محیط کری بلایر-محیط کریبیلرهیسپانلب-محیط کلمبیا آگار-محیط کلیگر آگار-محیط کورن میل آگار-محیط کوکدمیت-محیط کیلگو-محیط یست اکسترکت-محیط یست اکسترکت آگار-کروم آگار -اشرشیاکلی-کروم آگار- اورینتیشن RT412/5000-کروم آگار-استافیلوکوکوس اوریوس-کروم آگار-سالمونلا-کروم آگار-سودوموناس-کروم آگار-کاندیدا

MERCKمرک  - QLAB کیولب - MICROMEDIA میکرو مدیا - BIOMARK بیومارک - HIMEDIA هایمدیا  - FLUKA فلوکا  - SIGMAALDRICHسیگما آلدریچ  - SCHARLAU شارلو

 

 

       
       
       
       

برای حمایت از ما امتیاز دهید