این گروه تجاری در نظر دارد در جهت واردات و عرضه حداکثری محصولات شیمیایی شرکت مرک و تامین نیازهای روز افزون کشور به مواد شیمیایی آزمایشگاهی این شرکت عظیم با توجه به انبارهای کامل از این محصولات گامهای بلندتری در جهت نیل به اهداف رشد و شکوفایی بیشتر صنعت علوم آزمایشگاهی بردارد .

فعالیت های این واحد تجاری عبارتند از :واردات و فروش مواد شیمیایی مرک merck از این شرکت یا نمایندگی مرک merck در اروپا یا نماینده مرک اروپایی و آسیایی .

واردات و فروش بخش اعظمی از تولیدات مواد شیمیایی آزمایشگاهی ،محیط کشت های سلولی و میکرو بیولوژی آنزیم های آزمایشگاهی ،اسید های چرب ،سیتوکنین ها ،جبرلین و محصولات تخصصی و فوق تخصصی از شرکت های سیگما آلدریچ sigma –aldrich یا نمایندگی سیگما آلدریچ(زیگما)نماینده سیگما آلدریچ در اروپا جهت امور تخصصی با توجه به گستره بسیار وسیع محصولات  بسیار خالص این کمپانی.

فروش موادشیمیایی آزمایشگاهی از شرکت های تولید کننده هندی و چینی

- فروش تجهیزات آزمایشگاهی از برندهای ایزولب isolab -شات- زیماکس

-فروش کاغذ صافی واتمن در مش ها و اندازه های مختلف

- فروش مواد شیمیایی سیگما آلدریچ(زیگما)sigma-aldrich با واردات مستقیم و از طریق نمایندگی سیگما -

نماینده سیگما اروپایی و آسیایی

-فروش سیتوکین های آزمایشگاهی در حجم های مختلف و از برند های گوناگون

- فروش مواد شیمیایی مرک merck با واردات مستقیم از طریق نمایندگی مرک- نماینده مرک اروپایی و آسیایی

-فروش آنزیم های آزمایشگاهی بسیار متنوع با درجه خلوص بالا از کمپانی های معتبر

فروش موادشیمیایی آزمایشگاهی از شرکت های تولید کننده هندی و چینی

- فروش تجهیزات آزمایشگاهی از برندهای ایزولب isolab -شات- زیماکس

-فروش کاغذ صافی واتمن در مش ها و اندازه های مختلف

- فروش مواد شیمیایی سیگما آلدریچ(زیگما)sigma-aldrich با واردات مستقیم و از طریق نمایندگی سیگما -

نماینده سیگما اروپایی و آسیایی

-فروش سیتوکین های آزمایشگاهی در حجم های مختلف و از برند های گوناگون

- فروش مواد شیمیایی مرک merck با واردات مستقیم از طریق نمایندگی مرک- نماینده مرک اروپایی و آسیایی

-فروش آنزیم های آزمایشگاهی بسیار متنوع با درجه خلوص بالا از کمپانی های معتبر

جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید یا به وب گاه رسمی این گروه بازرگانی مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

       
       
       
       

برای حمایت از ما امتیاز دهید