بنام خدا

 

این گروه بازرگانی انواع محیط کشت های محصول کمپانی کیولب qlab کانادا را در بسته بندی ها و حجم های 100 و 500 گرمی در اختیار مصرف کنندگان عزیز قرار میدهد.

اگ یولک بدون تلوریت-اگ یولک تلوریت دار-بازدارنده تریپسین-باسیلوس سرئوس سلکتیو ساپلیمنت-برای یک لیترRPMI-قرص رینگر-قرص رینگر مرک 100قرصی-محیط   EMB-محیط AB بیومارک- محیط APT آگار-محیط BAT آگار-محیط BG آگار-محیط BGB-محیط BHIبراث-محیط BPLA-محیط BPLS
محیط BPW-محیط CMM-محیط DG18-محیط DICM-محیط DMEM-محیط DNASE آگار-محیط DRBC-محیط DRCB-محیط DRCM-محیط DTB-محیط Ecبراث-محیط EE براث-محیط EMB-محیط EMBآگار-محیط EMD-محیط Hugh&liefson-محیط Kf آگار-محیط KF کیولب-محیط KIA-محیط LB
محیط LB براث-محیط LBA-محیط LIA-محیط LSB-محیط LVA-محیط M17 آگار-محیط MR-محیط RS آگار-محیط MRS براث-محیط MRSآگار-محیط MRVP-محیط MS-محیط MSRV-محیط MYP -آگار(مانیتول اگ یولک پلی میکسین آگار بیس)-محیط OX BILE-محیط PBS-محیط PE2-محیط PSE-محیط R2 آگار-محیط RCA-محیط RVS-محیط RVS براث-محیط SF براث-محیط Sheep Blood Agar-محیط SIM-محیط SPS آگار-محیط SSآگار-محیط TA-محیط TCBS-محیط TPGY-محیط TSC آگار-محیط TSI
محیط TTN-محیط vp-محیط VRB آگار-محیط VRBA-محیط VRBD-محیط XLD-محیط YGC آگار-محیط آزاید دکستروز براث-محیط آسپارژین براث-محیط آگار باکتریولوژیکال-محیط آنتی بیوتیک آگار-محیط آکارآگار-محیط آکیومیدیا-محیط استارچ آگار-محیط استرپتوکوکوس سلکتیو آگار بیس-محیط استرپتوکوکوس فوکالیس مدیوم(SF)-محیط اسلانتز اند بارتلی آگار-محیط اسکایرو آگار-محیط اسکیم میلک-محیط اسید براث-محیط ال لایزین دکربوکسیلاسون-محیط ام17 آگار-محیط اندو آگار-محیط او ان پی جی براث-محیط اورنج سرم آگار-محیط اوره آگار-محیط اوره براث-محیط اوره براث بیس-محیط ای سی براث-محیط ایندول نیترات مدیوم-محیط باسیلوس سرئوس آگار-محیط باکتوتریپتون-محیط بایل اسکولین آگار-محیط برد پارکر آگار-محیط بردسید آگار-محیط برلیان گرین آگار-محیط برلیان گرین آگار هیسپانلب-محیط برلیان گرین براث-محیط برلیانت گرین  بایل براث(بریلا براث)BGB-محیط برلیانت هارت اینفیوژن آگار-محیط برموکرزول پورپول آزاید براث-محیط بروسلا آگار-محیط بروسلا برات-محیط بریان هارت اینفوژن آگار-محیط بریلیانت گرین آگار-محیط بریلیانت گرین برات-محیط برین هارت آگار-محیط برین هارت اینفیوژن براث-محیط بلاد آگار-محیط بیسموت سولفیت آگار-محیط بیف اکسترکت آگار-محیط پپتون-محیط پپتون آگار-محیط پپتون گوشت-محیط پپتون واتر-محیط پپتون یونیورسال-محیط پتیتو دکستروز آگار-محیط پتیتو دکستروز براث-محیط پلاسمای خرگوش-محیط پلیت کانت آگار
محیط پلیت کانت اسکیم میلک آگار-محیط پی ای تو-محیط تایوگلایکولات-محیط تایوگلایکولات براث-محیط تایوگلیکولات آگار Q-محیط تترا تیونات براث-محیط تترا تیونات نود بیوسین-محیط تترا تیونات کریستال ویولت-محیط تتراتیو سیانات-محیط تتراتیونات براتمحیط ترجیتول -7 آگار-محیط ترمو اسید دورانس-محیط تریبتون واتر
محیط تریپتوز برات-محیط تریپتوز سولفیت سیکلو سرین آگار-محیط تریپتوفان براث-محیط تریپتون-محیط تریپتون بایل آگار-محیط تریپتون تریپتوفان-محیط تریپتون سوی آگار-محیط تریپتون سوی برات-محیط تریپتون شویگر آیرون آگار-محیط تریپتون واتر-محیط تریپتیک سوی براث بدون نمک-محیط توتال کانت-محیط تی اس آی-محیط جیولیتی کانتونی براث-محیط خون گوسفندی-محیط دکستروز-محیط دکستروز آزاید براث-محیط دکستروز آگار-محیط دکستروز براث-محیط دکستروز تریپتون آگار (حاوی برموکرزول پورپول)-محیط دکستروز تریپتون براث-محیط دی ام ای ام برای یک لیتر-محیط دی سیکلو سرین-محیط دی کلران گلسیرول مدیوم(DG18)-محیط دیکربوکسیلاسیون-محیط راپاپورت واسیلیداس براث-محیط رین فورس کلوستریدیال آگار
محیط زاپک داکس آگار-محیط سابرو دکستروز آگار-محیط سابرو دکستروز برات-محیط سابرو دکستروز براث
محیط سالین تریپتون واتر-محیط ستریماید آگار-محیط ستریماید آگار شیردار-محیط سرئوس سلکتیو آگار-محیط سلنیت f لیو-محیط سلنیت انریچمنت براث-محیط سلنیت سیستین برات-محیط سودوموناس آگار-محیط سوربیتول مکانکی آگار-محیط سولفیت آیرون آگار-محیط سولفیت سیلیکون سرین آگار بدون زرده-محیط سولفیت سیکلو سرین آگار-محیط سوی بین کازئین دایجست آگار-محیط سیستئین تریپتوکاز آگار-محیط سیمون سیترات آگار-محیط سیمون سیترات برات-محیط فلوئید کازئین دایجست لیستین پلی سوربات بیس-محیط فلوید تایوگلایکولات مدیوم-محیط فلوید سوین کازئین دایجست مدیوم-محیط فنل رد-محیط فنل رد آگار-محیط فنل رد آگار بیس-محیط فنل رد برلیانت گرین آکار-محیط گلوکز آزاید براث-محیط گلوکز آگار-محیط گلوکز فسفات براث-محیط گلیسرول آگار-محیط لاکتوز TTC آگار هیسپانلب-محیط لاکتوز براث-محیط لاکتوز تی تی سی آگار-محیط لاکتوز سولفیت براث-محیط لاکتوزبرات-محیط لایزین آیرون آگار-محیط لایزین دکربوکسیلاز آگار-محیط لایزین دکربوکسیلاز براث-محیط لوریل سولفات برات-محیط لوریل سولفات تریپتوبرات-محیط لیتموس میلک-محیط لیور اینفیوژن برات-محیط لیور ویال آگار-محیط مالاشیت گرین برات-محیط مالت آگار-محیط مالت اکسترکت--محیط مالت اکسترکت آگار-محیط مالت اکسترکت براث-محیط مالونات برات-محیط مانیتول سالت آگار-محیط ماکوزیل آگار-محیط مایکوبیوتیک آگار هیسپانلب-محیط ممبران انتروکوکوس آگار-محیط موسل براث-محیط مولر هینتون آگار
محیط مولر هینتون براث-محیط مکانکی آگار-محیط مکانکی براث-محیط مکانکی سوربیتول آگار-محیط میلک آگار-محیط نوترینت آگار-محیط نوترینت آگار لیو-محیط نوترینت براث-محیط هکتون اینتریک-محیط واتر آگار-محیط ورت آگار-محیط ورت براث-محیط وگل جانسون آگار-محیط کازئین دایجست سوی لیستین پلی سوربات 20-محیط کازو آگار-محیط کازو برات-محیط کازیتون-محیط کروم آگار E.colLi-محیط کروم آگار ECC-محیط کروم آگار O157-محیط کروم آگار اورینتیشن-محیط کروم آگار سالمونلا-محیط کروم آگار سودوموناس-محیط کروم آگار ویبریو-محیط کروم آگار کاندیدا-محیط کروم میل آگار-محیط کری بلایر-محیط کریبیلرهیسپانلب-محیط کلمبیا آگار-محیط کلیگر آگار-محیط کورن میل آگار-محیط کوکدمیت-محیط کیلگو-محیط یست اکسترکت-محیط یست اکسترکت آگار-کروم آگار -اشرشیاکلی-کروم آگار- اورینتیشن RT412/5000-کروم آگار-استافیلوکوکوس اوریوس-کروم آگار-سالمونلا-کروم آگار-سودوموناس-کروم آگار-کاندیدا

MERCKمرک  - QLAB کیولب - MICROMEDIA میکرو مدیا - BIOMARK بیومارک - HIMEDIA هایمدیا  - FLUKA فلوکا  - SIGMAALDRICHسیگما آلدریچ  - SCHARLAU شارلو

 

 

 

       
       
       
       

برای حمایت از ما امتیاز دهید